Svētās Sofijas bērnu hospiss mobilas brigādes veidā brauc pie ģimenēm, kur tiek audzināti bērni ar īpašām vajadzībām, sniedzot paliatīvo palīdzību. Šajā gadījumā tā ir bērnam nepieciešamās speciālās aparatūras iegāde un piegāde, pēc vēlējuma - saruna ar mācītāju un aizlūgumi par veselību, kā arī vienkārši līdzdalība un sirsnīga saruna, kā parastajā dzīvē šīm ģimenēm var pietrūkt. Nepieciešamības gadījumā pie bērna var atbraukt svētās Sofijas centra speciāliste.

 

  • Hospisa paliatīvās aprūpes mobilā brigāde sniedz dažāda veida palīdzību bērniem ar smagām diagnozēm un viņu ģimenēm